Bocsi & Ffoni

Crëwyd & Chyfarwyddwyd gan Sarah Argent

Antur theatrig diriedus i swyno a chyfareddu plant 3 - 5 mlwydd oed (a'u theuluoedd).

Mae gen i focs.

Mae gen i ddarn o bren.

Fe all fy mocs fod yn unrhywbeth ’dwi am iddo fod.

Gallaf fod –

Y tu mewn iddo. Y tu allan iddo.

Ar ei ben.

Oddi tano.

Fy narn o bren oedd y tegan cyntaf yn y byd.

Gallaf -

Dapio ag o.

Ei daflu a’i ddal yn fy nwylo.

Gallaf ei roi ar fy mhen! 


Gwyliwch y trelar:

Tim Creadigol:

Crewyd a chyfarwyddwyd gan Sarah Argent

Cyfansoddwr Jak Poore

Cynllunydd Goleudau Jane Lalljee

Cyfarwyddwr Symudiadau Jem Treays

Ymgynghorydd Cynllunio Charlotte Neville


Adolygiadau